Steunkousen

Therapeutische Elastische Kousen – steunkousen – worden gebruikt om vochtophoping (oedeem) te bestrijden en om aderen te ondersteunen voor een betere circulatie. Er zijn verschillende soorten beschikbaar; de meest geschikte drukklasse is afhankelijk van de medische indicatie.

Op verwijzing van uw arts of specialist kunt u bij mij terecht voor het aanmeten van deze kousen. Ook lever ik verschillende soorten aan- en uittrekhulpmiddelen van onder andere HandyLegs, Doff N’Donner en Steve+.

De kousen worden in nagenoeg alle gevallen vergoed vanuit uw basisverzekering*. Ik ben SEMH-gecertificeerd en heb een contract met alle grote zorgverzekeraars.
* Houdt u wel rekening met eventueel openstaand verplicht of vrijwillig eigen risico.

Elke woensdag van 8.00 tot 12.30 u. spreekuur in:

Leeuwen Fysiotherapie
Dokter G. van Empelstraat 9
4043 LZ Opheusden.

Bent u niet in staat om naar de spreekuurlocatie te komen, dan kom ik bij u aan huis.

Van geregistreerden die zijn vermeld in het kwaliteitsregister van KABIZ mag worden verwacht dat ze voldoen aan de voorwaarden om goede zorg te leveren.

*Ik streef er altijd naar om de kousen zonder problemen en met volledige tevredenheid te leveren. Dit kunt u ook ervaren in mijn servicebeleid. Mocht u ondanks ontevreden zijn over mijn geboden oplossing dan kunt u alsnog gebruik maken van de onafhankelijke klachtencommissie NVCZ waarbij ik ben aangesloten. Klik op de link voor de volledige adresgegevens en klachtenprocedure.